معرفی

مشخصات فردی

حمیده جعفری

نام - نام خانوادگی : حمیده   جعفری

پست الکترونیکی : jafari.hamideh1@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : گرافیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه هنر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

معاونت آموزشی دانشجویی دانشکده هنر و معماری1393 تا 1394

مدیریت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی هنر(پژوهش هنر-تصویر سازی-مرمت و احیاء ابنیه- معماری داخلی)

مدیر اجرایی و ناظر پروژه مرمت بازشوهای کاخ مرمر(ساختمان قدس مجمع تشخیص مصلحت نظام)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو فعال انجمن علمی هنرهای اسلامی با ریاست آقای دکتر اسلامی، 1392.

عضو شورای راهبردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری1395 تا کنونتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

عضو شورای راهبردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری1395 تا کنوننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : هنر

محل خدمت : دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 3

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

حمیده جعفری
حمیده جعفری

محل خدمت :
    دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^